მისამართი: საქართველო, თბილისი; 0158, აეროპორტი
ტელეფონი: (995 32) 274 42 12; (995 32) 274 43 06
ფაქსი: (995 32) 274 42 27
ელ-ფოსტა: intrel@airnav.ge
Georgian Air Navigation © 2012 Created By Studio Lemon