ბიზნეს ზონა

შპს „საქაერონავიგაციის“ 2018 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიში

FY2018 Audited Financial Statements of Sakaeronavigatsia LTD


შპს „საქაერონავიგაციის“ 2017 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიში

FY2017 Audited Financial Statements of Sakaeronavigatsia LTD


შპს "საქაერონავიგაციის" მმართველობითი ანგარიშგება - 2018 წ.

შპს "საქაერონავიგაციის" მმართველობითი ანგარიშგება - 2016 წ.

შპს "საქაერონავიგაციის" ფინანსური ანგარიშგება - 2016 წ.

შპს "საქაერონავიგაციის" საბალანსო ანგარიშგება - 2016 წ.

 

Georgian Air Navigation © 2012 Created By Studio Lemon