ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე

განცხადების ნომერი: NAT160001557

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.08.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 23.09.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 35100000-საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`100.00 ლარი

 
ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160018353

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.06.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 15.07.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 35100000-საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 248`030.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160014557

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 25.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`300.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160014554

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 10.06.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`695.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160014252

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 16.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 23.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31300000-იზოლირებული მავთული და კაბელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 62`400.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160014176

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 16.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`650.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160014176

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 16.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`650.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160013821

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 25.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 111`490.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160013821

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 25.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 111`490.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160013700

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 18.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71200000-არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160013677

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 06.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 19.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79600000-პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`600.00 ლარი

ელექტორნული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160013543

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 30.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32200000-რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო- და ტელემაუწყებლობის აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 560`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160013507

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.05.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 31.05.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 70`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160009317

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 22.03.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 31.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 800.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160009070

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 18.03.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 11.04.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 48300000-დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის, გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 190`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160008966

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 17.03.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 07.04.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71700000-მონიტორინგი და კონტროლი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 25`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160008122

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.03.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 18.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39800000-საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 14`820.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160007565

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.03.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 25.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 28`720.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160007069

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 21.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 115`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160006798

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 24.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 17.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`932.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160005490

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 15.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 07.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 630.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160005183

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 12.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 22.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 90900000-დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160004819

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 07.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50500000-ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`086`708.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160004267

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 12.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 09200000-ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 13`400.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160004239

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 05.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 11.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`550.00 ლარ

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160004089

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 04.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 26.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 48`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160004032

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 04.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 15.03.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`400`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160003953

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 24.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 600`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160003713

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 02.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 24.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160003586

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 01.02.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 23.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`220.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA160002893

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 26.01.2016

წინდადებების მიღების ვადა: 18.02.2016

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 20`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150021444

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 31.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 07.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79600000-პერსონალის დაქირავებასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`645.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150021281

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 10.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`050.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150021263

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 06.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31300000-იზოლირებული მავთული და კაბელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 25`600.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150021161

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 29.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 05.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31300000-იზოლირებული მავთული და კაბელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`050.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150020868

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 19.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 423`921.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150020868

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 27.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 19.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 423`921.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150020218

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 21.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 14.08.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 70`000.00 ლარი

ელექტორნული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150018637

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 43`307.00 ლარი

 
ელექტორნული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150018630

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`966.00 ლარი

 
ელექტორნული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150018623

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 24.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 73`000.00 ლარი

 
გამარტივებული ელექტორნული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150018554

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 03.07.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 09.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39500000-ქსოვილის ნივთები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`153.00 ლარი

 
ელექტორნული ტენდერი

განცხადების ნომერი: SPA150018309

შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 30.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 21.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`500.00 ლარი

გამარტივებული ელექტორნული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150018036

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 06.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38300000-საზომი ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 95`000.00 ლარი

 
გამარტივებული ელექტორნული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150018036

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 06.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38300000-საზომი ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 95`000.00 ლარი

ელექტორნული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150018032

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 17.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 207`652.00 ლარი

გამარტივებული ელექტორნული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150018025

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 10.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44400000-სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`615.00 ლარი

გამარტივებული ელექტორნული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150018011

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 02.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 16300000-მოსავლის ასაღები მანქანები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`400.00 ლარი

 
გამარტივებული ელექტორნული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150017678

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 23.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 01.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`490.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150017121

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 01.07.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 92100000-კინო- და ვიდეომომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 75`000.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150016031

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 26.06.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 27`139.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150015949

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 26.06.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 207`117.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150015918

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 25.06.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 30`924.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150015812

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 03.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 10.06.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 17`840.00 ლარი

ელექტორონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150015676

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 02.06.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 23.06.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 207`652.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150014904

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 08.06.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 61`120.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013352

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 13.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 09200000-ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`550.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013345

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 28.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 207`652.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013178

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32400000-ქსელები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`260`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013127

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 48300000-დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის, გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 120`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013041

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 08.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`322.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013040

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 18.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38600000-ოპტიკური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`660.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150013037

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 14.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 54`340.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150012993

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 15.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 23`740.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150012887

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 01.05.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 25.05.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 80500000-სატრენინგო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 180`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150011840

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`931.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150011838

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 28.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31600000-ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`200.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150010928

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 29.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45100000-სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 212`104.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150010912

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 29.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 941`220.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150010894

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 24.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38600000-ოპტიკური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`660.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150010885

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 23.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 23`840.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150010885

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 23.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 23`840.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150010489

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 03.04.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 30.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32200000-რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო- და ტელემაუწყებლობის აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 11`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150009535

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 31.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79500000-ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150008921

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 14.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50500000-ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 378`180.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150008723

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 48100000-პროგრამული უზრუნველყოფის სამრეწველო პაკეტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 33`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150008010

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 12.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 03.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 17`188.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150007866

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 01.04.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`997.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150007354

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 19.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38600000-ოპტიკური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 13`380.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150007214

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 26.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 934`920.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150006860

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 02.03.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 25.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32200000-რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო- და ტელემაუწყებლობის აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 11`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150006661

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 23.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 13`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150006500

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 13.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 23`840.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150005728

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 12.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 44`465.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150005526

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50400000-სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`950.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150005466

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39500000-ქსოვილის ნივთები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`787.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150005332

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 10.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 11`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150005168

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 16.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 25.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 14`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004718

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 12.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 05.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`798`608.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004624

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 12.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 06.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 480`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004679

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 12.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 05.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`463`894.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004360

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 04.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 185`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004358

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 98`601.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004350

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 04.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`500.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004302

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 24.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79500000-ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004300

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 23.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 35800000-ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`360.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004299

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 33700000-პირადი ჰიგიენის საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 23`180.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004182

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 09.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 31`410.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150004022

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 02.03.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`997.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150003628

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 13.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50400000-სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`950.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150003628

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 13.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50400000-სამედიცინო და ზუსტი საზომი აპარატურის შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`950.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150003227

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 02.02.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 23.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34900000-სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150003088

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 25.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 46`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150003077

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 84`568.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150003033

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 330`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150002876

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 29.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 19.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 169`702.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150001716

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 10.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 898`092.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150000604

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 09.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 20.01.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79300000-ბაზრის კვლევა და ეკონომიკური კვლევა; გამოკითხვები და სტატისტიკა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150000254

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.01.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 378`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA150000202

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.01.2015

წინდადებების მიღების ვადა: 27.01.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140031069

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 29.12.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 08.01.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38600000-ოპტიკური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`250.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140030575

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 23.12.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 29.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 41100000-ბუნებრივი წყალი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 21`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140030584

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 23.12.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34900000-სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`000`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140030086

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.12.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.01.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71900000-ლაბორატორიული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 50`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140029888

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.12.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.01.2015

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 194`600.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140027013

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140027009

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 204`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140027007

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 90`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026765

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 28.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`300.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026755

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 02.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42100000-დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 800.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026754

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 01.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31200000-ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`200.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026664

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 24.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79900000-სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026556

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 21.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`400.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026554

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 21.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`050.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026429

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 08.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`186.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026089

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 05.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38100000-სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 200`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140026013

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 03.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 194`600.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140025996

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 01.12.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 228`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140025911

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 07.11.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 28.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140025204

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 17`976.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140025188

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 29.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 19.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 48300000-დოკუმენტების, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნის, გამოსახულების დამუშავების, დაგეგმვისა და წარმადობის გაზრდის პროგრამული პაკეტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 570`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140025006

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31700000-ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`080.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140024847

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 18.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`700.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140024812

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 30.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44100000-სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`725.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140024811

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 17.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`800.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140024409

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`155.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140024407

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.11.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`515.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140023231

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 03.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44400000-სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`700.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140023058

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 02.10.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 23.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 80500000-სატრენინგო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140022903

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39100000-ავეჯი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 59`034.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140022895

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 21.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 91`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140022856

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 22.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 200`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140022856

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 22.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 200`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140022703

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`700.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140021248

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 26.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18100000-სამუშაო ტანსაცმელი, სპეცტანსაცმელი და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 17`976.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140021083

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 09.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 02.10.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 275`732.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140020883

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 18.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140020835

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.09.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 29.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 56`300.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140020233

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 04.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 24900000-სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`740.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140020231

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 03.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 24900000-სუფთა ქიმიკატები და სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებების პროდუქტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`150.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140020219

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 05.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42100000-დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`160.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140020209

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 17.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 440.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019937

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 22.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 15.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71200000-არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 18`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019655

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 29.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39100000-ავეჯი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 63`154.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019655

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 29.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39100000-ავეჯი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 63`154.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019651

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 09.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38100000-სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`850.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019383

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 11`670.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019379

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`975.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019217

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 12.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 02.09.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 17`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140019114

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 21.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39200000-ავეჯის აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 56`631.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140018963

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 07.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 29.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 20`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140018580

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 01.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 25.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 56`300.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140018544

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 01.08.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42100000-დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`160.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140018234

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71200000-არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140018233

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 440.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140017933

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 23.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 31.07.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34300000-ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`940.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140017770

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 11.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 262`932.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140017677

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 08.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 28`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140017659

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 01.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38300000-საზომი ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 72`458.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140017494

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 16.07.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 08.08.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 80500000-სატრენინგო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 200`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015621

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.07.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31600000-ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`670.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015615

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 26.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 435.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015613

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 26.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38400000-ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 360.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015609

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 25.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31200000-ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`300.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015603

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.07.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 38`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015135

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 19.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42100000-დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`310.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015130

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`460.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015097

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44500000-ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`833.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140015088

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`285.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140014822

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 16.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38300000-საზომი ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`847.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140014209

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 03.06.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 24.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71200000-არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 400.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013943

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 23.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32500000-სატელეკომუნიკაციო მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 230`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013927

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 25`655.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013906

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 30.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32200000-რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო- და ტელემაუწყებლობის აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 69`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013692

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 04.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42100000-დანადგარები მექანიკური ენერგიის წარმოებისა და გამოყენებისთვის

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`310.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013644

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 22`650.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013643

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`480.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140013341

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 22.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 13.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31600000-ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 90`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012935

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 09.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34100000-ავტოსატრანსპორტო საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 173`468.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012928

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 16300000-მოსავლის ასაღები მანქანები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`800.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012901

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 28.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44300000-კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`570.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012897

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`995.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012581

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 23.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 09200000-ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`750.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012580

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 22.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39700000-საოჯახო ტექნიკა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 22`010.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012538

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 04.06.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`951.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012499

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 105`847.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012272

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 23.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38400000-ფიზიკური მახასიათებლების კონტროლის ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 60`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140012271

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 08.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 16.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 60100000-საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`800.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140011958

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.05.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 35100000-საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 60`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140011030

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 08.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 28`030.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010965

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 19.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31600000-ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 4`670.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010800

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 30.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`250.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010800

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 30.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`250.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010424

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 25.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31400000-აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 25`580.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010291

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 16.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 72`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010253

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 16.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 08.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 85`760.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010094

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 23.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`995.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140010032

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 27.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`279`350.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140009860

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 02.05.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71200000-არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140009400

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 11.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39500000-ქსოვილის ნივთები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`150.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140009387

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 28.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 15`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140009308

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 25.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31600000-ელექტრომოწყობილობები და აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 100`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140009217

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 03.04.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 24.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 107`633.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140008682

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`846.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140008682

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 50100000-სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`846.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140008570

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 03.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31200000-ელექტროენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 950.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140008027

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 21.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 27.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 35800000-ინდივიდუალური და დამხმარე მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140007962

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 26.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44300000-კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`570.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140007594

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 17.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 24.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39800000-საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`080.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140007295

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 03.04.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71600000-ტექნიკური შემოწმება, ანალიზი და საკონსულტაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 620`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140006628

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 28.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`275.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140006616

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 12.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 44300000-კაბელები, მავთულები და მათთან დაკავშირებული მასალები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 8`570.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140006484

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.03.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 14.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 47`390.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140006149

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 28.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 24.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 6`653.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140005919

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 245`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140005726

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`510.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140005646

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 17.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`000.00 ლარ

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140005628

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 25.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 38100000-სანავიგაციო და მეტეოროლოგიური ხელსაწყოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`900`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140005252

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 14.03.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 34900000-სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 253`850.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140004634

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 21.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 22800000-ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 7`217.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140004234

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 18.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 22400000-მარკები, ჩეკების წიგნაკები, ბანკნოტები, აქციები, სარეკლამო მასალა, კატალოგები და სახელმძღვანელოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 14`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140003949

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 07.02.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 28.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45400000-შენობის დასრულების სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`253.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140003077

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 31.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 06.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 33700000-პირადი ჰიგიენის საშუალებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 27`100.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140002840

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 29.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 04.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42900000-სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა-დანადგარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140002839

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 29.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 20.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 09100000-საწვავი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140002469

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 03.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79500000-ოფისის მუშაობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 20`000.00 ლარ

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140002257

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 14.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 09100000-საწვავი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 66`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140002248

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 31.01.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 41100000-ბუნებრივი წყალი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 18`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140001697

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 66500000-სადაზღვევო და საპენსიო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 870`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140001658

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 10.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 18`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140001099

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 07.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71900000-ლაბორატორიული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 80`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140001097

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 06.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31100000-ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`800.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140001050

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 05.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`500.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA140001050

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 15.01.2014

წინდადებების მიღების ვადა: 05.02.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79200000-საბუღალტრო, აუდიტორული და ფისკალური მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 12`500.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130029219

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 31.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 21.01.2014

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32200000-რადიოტელეფონიის, რადიოსატელეგრაფო, რადიო- და ტელემაუწყებლობის აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 300`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130027277

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 16.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31500000-გასანათებელი მოწყობილობები და ელექტრონათურები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130026918

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 27.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71900000-ლაბორატორიული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 80`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130026782

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 11.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39700000-საოჯახო ტექნიკა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 2`400.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130026562

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 25.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 37`252.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130026268

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 02.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 23.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 80500000-სატრენინგო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`120`000.00 ლარ

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130026225

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 02.12.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 23.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 16`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130025761

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 20.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`500.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130025559

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 16.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30100000-საოფისე მანქანა-დანადგარები, აღჭურვილობა და საკანცელარიო ნივთები, კომპიუტერების, პრინტერებისა და ავეჯის გარდა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 34`460.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130025552

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 25.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 29.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 35`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130025104

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 20.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 11.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`846.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130024663

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 20.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 79800000-ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`300.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130024662

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 04.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 240`720.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130024661

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 13.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 04.12.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 64200000-სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 165`200.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130024588

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 12.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 22.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31700000-ელექტრონული, ელექტრომექანიკური და ელექტროტექნიკური აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 5`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130024148

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 06.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 27.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32300000-ტელე- და რადიოსიგნალის მიმღებები და აუდიო- ან ვიდეოგამოსახულების ჩამწერი ან აღწარმოების აპარატურა

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`500.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130023960

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.11.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 08.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 33100000-სამედიცინო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`200.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130023740

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 31.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 06.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 31300000-იზოლირებული მავთული და კაბელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 36`600.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130023138

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 23.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 15.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 30200000-კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 56`872.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130022353

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 01.11.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71700000-მონიტორინგი და კონტროლი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 36`200.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130022106

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 09.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 30.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39100000-ავეჯი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`500.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130021853

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 28.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`846.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130021851

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 04.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 28.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 95`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130021739

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 03.10.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 10.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 900.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130021284

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 03.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 71300000-საინჟინრო მომსახურებები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 200.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130021193

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 21.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45300000-სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 131`691.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130020676

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 15.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32400000-ქსელები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`000.00 ლარ

სათაური ქარულად

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130020512

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 18.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 15.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32400000-ქსელები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 58`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130019974

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 11.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 04.10.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 10`846.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130019857

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 10.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 20.09.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`080.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130019429

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 05.09.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 27.09.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32400000-ქსელები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 57`465.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130018764

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 27.08.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 20.09.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 95`000.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130018676

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.08.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 18.09.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 45200000-მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 19`816.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130018671

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.08.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 05.09.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42600000-ჩარხები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`080.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130017782

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 14.08.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 22.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18200000-გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`960.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130016394

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 12.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18400000-სპეციალური ტანსაცმელი და აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`940.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130016386

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 09.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18200000-გარედან ჩასაცმელი ტანსაცმელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`960.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130016377

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 26.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 09.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 18300000-ტანსაცმელი

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 975.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130016097

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 24.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 05.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 16300000-მოსავლის ასაღები მანქანები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1`450.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130015974

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 23.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 31.07.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 42500000-გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 3`500.00 ლარი

ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130015821

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 12.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 32400000-ქსელები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 106`000.00 ლარი

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

სატენდერო განცხადების ნომერი: SPA130015744

ტენდერის გამოცხადების თარიღი: 19.07.2013

წინდადებების მიღების ვადა: 02.08.2013

შემსყიდველი: შპს საქაერონავიგაცია

შესყიდვის კატეგორია: 39200000-ავეჯის აქსესუარები

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 9`225.00 ლარი

Georgian Air Navigation © 2012 Created By Studio Lemon